Fånäs är på många sätt ett unikt område i Bålsta. Här finns badplats, båthamn, boulebana, lekplats och tennisbana och stora fina gräsytor. Dessa tillgångar uppskattas och värderas högt vilket visar sig bl. a. genom att detta nästan utan undantag poängteras i annonserna vid fastighetsförsäljningar.

Det är fastighetsägarna i Fånäs som ansvarar för skötseln av de gemensamma områdena. Skötsel och underhåll finansieras genom en årlig avgift från medlemmar/boende. Håbo kommun eller staten betalar ingenting för områdets skötsel.

Silon har varit ett kännemärke för Bålsta. Byggnaden tronar över Fånäs-området som en symbol för svunnen tid av industriell verksamhet. Denna har ägs av Lantmännen – men nu ska den rivas för att ge plats för nya bostäder.

Ett annat landmärke som är byggt på privat mark är ”fyrtornet” som byggdes av ryttmästare Tauvon omkring sekelskiftet år 1900. Här en filmsnutt från Kulturhushusens dag 2007 i augusti 2010.