Det är vi fastighetsägare i Fånäs som tillsammans ansvarar för skötseln av de gemensamma områdena. Skötsel och underhåll finansieras genom den årliga avgiften från medlemmar/boende och förvaltas via styrelsen i Fånäs Fastighetsägarförening.

Håbo kommun eller staten betalar ingenting för områdets skötsel.

Gräset skall klippas och badet skall vara lockande för svalkande sommardopp.

Områdena skall vara inbjudande och trevliga för Fånäsborna och besökare.

Sammanhållningen stärks genom att använda de gemensamma tillgångarna på rätt sätt vilket i sin tur skapar ett socialt nätverk för ökad trivsel, trygghet och samverkan.

Områdets fina tillgångar förbättrar också boendemiljön på ett  värdefullt sätt och dessutom ökas fastighetsvärdet.

Det är bara en inbetalning av medlemsavgiften som gör det möjligt att ha det fint i området.

Föreningen är vad medlemmarna gör den till. Men det är medlemsavgiften som gör så att de gemensamma tillgångar kan utvecklas och underhållas.

Årlig avgift (2022) är 800 kr.

Läs mer här:

Fastighetsägarföreningens stadgar

Styrelsen

Senaste protokoll från årsstämman