Styrelsen kan kontaktas via email här:

e-mail till styrelsen

Synpunkter på web-innehåll kan också skickas till:

kontakt