Fånäs Fastighetsägareförening är en ekonomisk förening med organisationsnummer 717000-0728

Följande sitter i styrelsen för år 2022 som ordinarie ledamöter:

Stefan Aaskov (f. 1975) – ordförande och kontaktman

Mats Eurenius (f. 1958)

Anton Gääw Nilsson (f. 1988)

Per Strand (f. 1974)

Martin Tiselius (f. 1966)