Fånäs Fastighetsägareförening är en ekonomisk förening med:

Org.nummer 717000-0728

Följande sitter i styrelsen för år 2017 som ordinarie ledamöter:

Tobias Reimfelt (f. 1988) – ordförande och kontaktman

Mats Eurenius (f. 1958)

Anton Gääw Nilsson (f. 1988)

Martin Tiselius (f. 1966)