Protokoll från årsstämman 2018-05-06

Protokoll från årsstämman 2019-05-19

Protokoll från årsstämman 2021-05-09