Protokoll från årsstämman 2018-05-06

Protokoll från årsstämman 2019-05-19

Protokoll från årsstämman 2020-05-10

Protokoll från årsstämman 2021-05-09

Protokoll från årsstämman 2022-05-13

Protokoll från årsstämman 2023-05-21